Bình Dương: Nhiều sai phạm trong bổ nhiệm lãnh đạo cấp Sở

(PLVN) -Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý của tỉnh Bình Dương, có 1 lãnh đạo cấp Sở được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt khi chưa đủ 60 tháng công tác và không lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng; 1 lãnh đạo Sở được bổ nhiệm ngoài giai đoạn thanh tra có thông tin phản ánh chưa được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có Thông báo Kết luận thanh tra số 612 về việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương (từ 1/1/2017 đến 31/5/2019)

Từ sai phạm trong tuyển dụng công chức

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao thì năm 2017, UBND tỉnh Bình Dương giao vượt 543 chỉ tiêu; năm 2018 giao vượt 489 chỉ tiêu; năm 2019 giao vượt 325 chỉ tiêu. 

Qua kiểm tra, năm 2017, số công chức có mặt của tỉnh vượt 104 người; năm 2018 vượt 40 người; đến ngày 30/6/2019 vượt 17 người. Tại thời điểm thanh tra còn 10 cơ quan, tổ chức sử dụng 150 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh báo cáo đến nay đã chấm dứt hoàn toàn số lao động hợp đồng này.

Ngoài ra, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương đã tuyển dụng 39 công chức trong trường hợp đặc biệt. Nhìn chung, các trường hợp được tuyển dụng đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, nhưng qua kiểm tra có 2 hồ sơ không có tài liệu thể hiện việc Hội đồng kiểm tra sát hạch báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt về hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch. 

Có 11 hồ sơ thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước; 5 hồ sơ thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và tương đương theo yêu cầu của tiêu chuẩn ngạch; hồ sơ của 5 trường hợp thể hiện tại thời điểm tuyển dụng bằng đại học chưa đủ 60 tháng, tính đến thời điểm thanh tra thì 2 trường hợp đã trên 60 tháng, 3 trường hợp chưa đủ 60 tháng (ngày 4/11/2019, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 3 trường hợp này).

Trong thi nâng ngạch công chức, UBND tỉnh Bình Dương vẫn còn để xảy ra thiếu sót, hạn chế về đáp án đề thi; phiếu chấm, bảng tổng hợp điểm của các giám khảo….Qua kiểm tra xác suất một số bài thi viết môn kiến thức chung chấm chưa sát đáp án; nhiều trường hợp được xét miễn thi môn ngoại ngữ nhưng chứng chỉ/chứng nhận nộp sau thời hạn nhận hồ sơ.

Đến vi phạm trong bổ nhiệm lãnh đạo quản lý

Đối với việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý. Qua kiểm tra có 8 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017 và 17 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, bồi dưỡng về quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của Bộ, ngành chủ quản.

  Đặc biệt, có trường hợp chưa giữ ngạch chuyên viên chính theo quy định của Tỉnh ủy Bình Dương; 1 lãnh đạo cấp Sở được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt khi chưa đủ 60 tháng công tác và không lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng; một số hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp sở chưa lưu giữ đầy đủ bản kê khai tài sản, giấy khám sức khỏe, kê khai lý lịch. Một số cơ quan, đơn vị thực hiện không đầy đủ các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nội dung biên bản họp còn sơ sài, còn nhiều trường hợp bổ nhiệm lại chậm. Có 1 lãnh đạo Sở được bổ nhiệm ngoài giai đoạn thanh tra có thông tin phản ánh chưa được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định của Tỉnh ủy Bình Dương.

Các trường hợp thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh không đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (chỉ đăng trên website tỉnh Bình Dương và niêm yết tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương); không thành lập Ban giám sát theo Đề án và Kế hoạch thi tuyển của tỉnh. Có bài thi viết của thí sinh dự thi chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giám khảo đã vào điểm nhầm trên bài thi (qua kiểm tra không làm thay đổi kết quả thi tuyển).

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý…Tham mưu đề xuất HĐND tỉnh chấm dứt việc giao chỉ tiêu biên chế địa phương; sử dụng đúng chỉ tiêu biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương báo cáo ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức báo cáo cấp ủy cùng cấp tiến hành đánh gia năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kết quả xếp loại hằng năm đối với 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 mà thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, được tuyển dụng công chức không đúng quy định, thực hiện sai quy trình, thủ tục theo quy định và 1 lãnh đạo Sở có thông tin phản ánh ngoài giai đoạn thanh tra để xem xét việc thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

“Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế nêu tại Kết luận này. Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định”- Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ông Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ông Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

(PLVN) - Sau 4 ngày làm việc, ngày 26/9, Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ông Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long

Đọc thêm