Bổ sung kịp thời các nhiệm vụ cải cách Tư pháp

(PLO) - Đó là một trong những nội dung cơ bản được đưa ra tại Phiên họp thứ 17 Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Bổ sung kịp thời các nhiệm vụ cải cách Tư pháp

Theo đó, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách Tư pháp và hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ), các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương (T.Ư) năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách Tư pháp (CCTP) năm 2015 tại Phiên thứ 17 vừa qua, các thành viên BCĐ CCTP T.Ư kiến nghị, phải tìm cho được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của công tác này năm 2014 để đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời trong năm 2015.
Đa số thành viên đều cơ bản thống nhất cho rằng, kết quả hoạt động của BCĐ, Thường trực BCĐ trong năm 2014 không chỉ có ý nghĩa thiết thực góp phần vào việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về Tư pháp, đổi mới tổ chức hoạt động của các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo đúng đường lối của Đảng. 
Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho rằng, CCTP mới chỉ là bước đầu nên cần tăng tính phản biện nhưng hiện thiếu cơ sở đầu ngành nghiên cứu chung về CCTP và hoạt động Tư pháp. Do đó, cần tìm ra được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của công tác CCTP năm 2014 để tìm ra giải pháp khắc phục kịp thời trong năm 2015. 
Còn Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh đề nghị, trong năm 2015, BCĐ cần chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất để cụ thể hóa, tổ chức thống nhất các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động Tư pháp, có sự tiếp thu kinh nghiệm các nước liên quan đến CCTP về chính sách hình sự, dân sự, cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước…
Nhấn mạnh đến kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện Chiến lược CCTP, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ cần phải được nhận thức và quán triệt đầy đủ nhất để lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCTP ở các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, cần có báo cáo rộng hơn về chuyển động của các địa phương trong CCTP. 
Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – Trưởng BCĐ CCTP T.Ư, năm 2014 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực chung thì các cơ quan tư pháp nói riêng và hoạt động tư pháp nói chung đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là việc hoàn thiện nhiều đề án thể chế hóa kịp thời các dự án luật theo tinh thần Hiến pháp 2013. 
Song, trong năm 2015 cần nghiên cứu, xem xét những vấn đề đặt ra trên cơ sở kết quả tổng kết 8 năm thực hiện công tác CCTP để bổ sung thực hiện, đáp ứng yêu cầu CCTP trong giai đoạn tới... Trong đó, các thành viên BCĐ, các cơ quan được giao chủ trì đề án cần chủ động, thảo luận kỹ càng trên tinh thần quán triệt tư tưởng của Đảng, căn cứ cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời bố trí chương trình phù hợp với kế hoạch của Đảng và Quốc hội để sớm thông qua được các đề án liên quan đến công tác CCTP để đáp ứng kịp thời công tác CCTP.
Theo Báo cáo của BCĐ CCTP T.Ư năm 2014 BCĐ CCTP T.Ư đã điều chỉnh, bổ sung kịp thời nội dung, chương trình công tác, tích cực chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCTP theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể được giao. 
Ngoài việc ban hành các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; đề ra mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, hướng dẫn các tỉnh ủy, thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan ở Trung ương để tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện chiến lược, BCĐ đã tập trung vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự, dân sự và các thủ tục tố tụng Tư pháp, cấp ủy, tổ chức đảng các bộ, ngành có liên quan, các tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết thi hành pháp luật; đánh giá nhu cầu thực tế để xây dựng các đề án trình BCĐ CCTP T.Ư cho ý kiến; xây dựng các dự thảo luật, nghị quyết có liên quan đến lĩnh vực tư pháp trình Quốc hội xem xét, thông qua;… 
Việc xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy của cơ quan Tư pháp theo yêu cầu cải cách đã được cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành có liên quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các đề án, dự án luật trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua./.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm