Bộ trưởng Lê Thành Long được giao trọng trách mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 (Ban chỉ đạo). Ban chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Trưởng ban.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

2 Phó Trưởng ban gồm: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc (Phó Trưởng ban thường trực) và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương.

Các Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Liệu; Vụ trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Chính phủ Đinh Dũng Sỹ; Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính Lại Văn Dương.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan trung ương có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc lập Kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động quốc gia theo đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, điều phối cơ chế hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia.

Đồng thời, giải quyết hoặc đề xuất Thủ tướng quyết định việc giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình hành động quốc gia theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm hoặc đột xuất, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia.

Ban Chỉ đạo có Tổ thư ký gồm 15 thành viên do Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp Nguyễn Công Khanh làm Tổ trưởng.

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban; Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm