Cà Mau quyết tâm thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư ​

(PLVN) - UBND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ KT–XH  năm 2019 và ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2019 về thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP, Nghị Quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ông Nguyễn Tiến Hải chủ trì, tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND huyên, thành phố trong tỉnh.  

Thúc đẩy sản xuất, ưu tiên thu hút đầu tư

Theo báo cáo, tình hình KT-XH quý I trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả khả quan so với cùng kỳ: Thu ngân sách tăng 45% (đạt 34% kế hoạch); tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác tăng 2,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 9,4%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%; giá trị sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng (sản lượng điện tăng 21,2%, sản lượng đạm tăng 11,3%, sản lượng khí thương phẩm tăng 6,8% và sản lượng khí hóa lỏng tăng 17,5%); số dự án đầu tư và mức vốn đăng ký tăng; lĩnh vực văn hóa, thể thao, công tác bảo đảm an sinh xã hội và an ninh chính trị được quan tâm thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, KT-XH tỉnh còn một số khó khăn nhất định như: Kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8% kế hoạch, giảm 2,2% so cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công đạt thấp (12%); việc triển khai thực hiện Đề án đưa người laođộng đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020 gặp một số khó khăn; phần lớn các bệnh truyền nhiễm tăng so cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (ngồi giữa) chủ trì hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Tỉnh sẽ triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách và các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019. Phát triển các sản phẩm tín dụng phục vụ đời sống, tiêu dùng và các nhu cầu chính đáng khác của người dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy lùi tín dụng đen. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, đặc biệt là các chỉ số đạt thấp theo kết quả công bố năm 2018”.

Thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài và các tập đoàn lớn. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và khai thác thị trường trong nước để tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn về điện...

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ với từng tiêu chí cụ thể 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử phát biểu:“Tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó lưu ý rà soát, hoàn thiện kế hoạch chi tiết cấp huyện, xã và Ban phát triển ấp để triển khai thực hiện; phân bổ, lồng ghép, huy động đủ kinh phí để thực hiện; phân công cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phụ trách từng địa bàn, phân công cụ thể từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện hướng dẫn thực hiện từng tiêu chí cụ thể…”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu

Hội nghị cũng quán triệt tinh thần phải tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng nguồn lực phục vụ du lịch. Đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập Khu vực phòng thủ và đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…

Bên cạnh đó cũng chú trọng việc quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chủ động giám sát các loại bệnh dịch, đặc biệt chú ý các bệnh dịch mùa hè và các loại bệnh thường xảy ra vào giai đoạn giao mùa; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh. Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp, bậc học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhân dân vào công tác chỉ đạo, điều hành; kịp thời phản bác, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, xuyên tạc.

Cùng chuyên mục
Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân

Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân

Chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là điều mà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam
Đọc thêm