Cách hết chức vụ Đảng Trưởng Phòng TN - MT vụ lợi cá nhân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Phước Định, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên cơ quan chính quyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN - MT) huyện Hướng Hóa bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian làm Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng TN - MT, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hướng Hóa (tháng 5/2013 - 4/2016); Huyện ủy viên, Đảng ủy viên cơ quan chính quyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TN - MT huyện (từ tháng 5/2016 đến nay), ông Dương Phước Định thiếu gương mẫu trong công tác, chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Định chấp hành chưa đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, đã có những khuyết điểm, vi phạm: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý đất đai; tham mưu UBND huyện thực hiện việc giao đất lâm nghiệp, thu hồi đất, bố trí giao đất sản xuất cho các hộ dân và cho thuê đất (trong đó có 54,3ha rừng tự nhiên) không đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng; tham mưu cho UBND huyện ký, ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân không đúng trình tự, quy định, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong việc ký kết hợp đồng nguyên tắc về đo vẽ, lập bản đồ dự án trồng cây mắc ca tại huyện Hướng Hóa;

Trong thi hành công vụ, ông Định có vụ lợi cá nhân và cho người thân gia đình.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm