Cần lưu ý những vấn đề xã hội mới nảy sinh

(PLO) - Hôm nay (13/12), phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ triển khai Nghị quyết 15/NQ-TW về một số chính sách xã hội (giai đoạn 2012-2020), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành lưu ý tới những vấn đề xã hội mới nảy sinh, trong đó có vấn đề bất bình đẳng trong thu nhập trên nhiều vùng miền, tầng lớp xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội (LĐTBXH) Lê Quân, đến hết năm 2018, 1,3 triệu người có công được hưởng trợ cấp thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 5,35% (giảm 1,35% so với năm 2017). Hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng hơn quyền được hưởng và mức hưởng các chế độ ưu đãi xã hội, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội cho người dân.

 Nguồn lực thực hiện được tăng cường, nguồn vốn cho việc triển khai thực hiện được Chính phủ, các địa phương ưu tiên bố trí, xã hội quan tâm, đóng góp, huy động. Đời sống vật chất tinh thần của người có công và gia đình, người nghèo, dân tộc thiểu số, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được cải thiện. So với kế hoạch hành động của Chính phủ ban hành trong Nghị quyết 70, đến nay đã hoàn thành 19/22 đề án, 3 đề án đang triển khai.

Tuy nhiên, một số mục tiêu của Nghị quyết 15 khó có khả năng đạt được vào năm 2020, như: tỷ lệ việc làm trong nông nghiệp; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế...

Ghi nhận và đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm các Nghị quyết 15 và 70 trong thời gian qua, nhưng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, do mục tiêu trung hạn đề ra cao, điều kiện thực hiện, nguồn lực còn hạn chế nên phần lớn các chương trình chưa đạt được kế hoạch đề ra. Thời gian tới, các bộ ngành khi xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể rõ ràng, căn cứ vào nguồn lực thực tế để thực hiện.

Trưởng Ban chỉ đạo cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành lưu ý tới những vấn đề xã hội mới nảy sinh. Trong đó, có vấn đề hiện nay, chỉ số Gini (biểu thị độ bất bình đẳng trong thu nhập trên nhiều vùng miền, tầng lớp xã hội) của Việt Nam đã tăng, điều này có nghĩa chênh lệch giàu - nghèo giữa các nơi ngày càng xa. Ngoài ra, đã xuất hiện đối tượng yếu thế mới trong xã hội, đó là tình trạng nhiều người lớn và trẻ em có biểu hiện rối loạn cảm xúc, trầm cảm, tự kỷ ngày càng gia tăng... nếu không quan tâm, có chính sách hỗ trợ sẽ gây lên hậu quả lớn. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị tổng kết các Nghị quyết 15 và 70; lập tổ công tác rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan, phân định rõ các chính sách hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho người dân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường thêm nhiều hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện; sử dụng cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội để hoàn thiện, hình thành cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nắm vai trò chủ đạo trong việc huy động các nguồn lực từ các đoàn thể xã hội và cộng đồng, trên tinh thần phát huy chủ động nhưng sử dụng tập trung kết hợp với nguồn ngân sách nhà nước để trợ giúp xã hội hiệu quả hơn.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm