Chỉ số PAPI tỉnh Hậu Giang năm 2019 tăng 39 bậc

(PLVN) - Theo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2019 vừa được công bố, điểm tổng hợp chỉ số PAPI tỉnh Hậu Giang là 44,49, xếp thứ 19/63 tỉnh thành. Điều đáng quan tâm là chỉ số PAPI năm 2019 tỉnh Hậu Giang đã tăng 39 bậc so với năm 2018.

Theo đó, kết quả chỉ số thành phần cụ thể: Chỉ số Tham gia của người dân ở cấp cơ sở là 4,46 điểm; Công khai minh bạch là 5,05 điểm; Trách nhiệm giải trình với người dân là  5,1 điểm; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là 7,15 điểm; Thủ tục hành chính công là 7,41 điểm; Cung ứng dịch vụ công là 6.85 điểm; Quản trị môi trường là 4.69 điểm; Quản trị điện tử là 3,78 điểm.

Trong đó, Hậu Giang là một trong ba tỉnh có Chỉ số Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương cải thiện lớn nhất. Trong năm 2018 chỉ số này chỉ đạt 4,55 nhưng đến năm 2019 lại tăng lên 5,05. Đồng thời, về thủ tục hành chính công năm 2019 Hậu Giang đạt 7,41 điểm, thuộc nhóm Trung bình cao chứ không còn thuộc nhóm thấp nhất như năm 2018.

 

Đặc biệt ấn tượng là chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Năm 2018 chỉ số này chỉ đạt 6,21 điểm, thuộc nhóm thấp nhất. Đến năm 2019, Hậu Giang vươn lên 7,15 điểm thuộc nhóm có số điểm cao nhất. Đồng thời là 1 trong 3 tỉnh, thành được đánh giá là có con số ấn tượng.

Không những thế, về quản trị điện tử trong năm 2018 chỉ đạt 2,07 điểm thuộc nhóm thấp nhất. Đến năm 2019 cũng vươn lên thuộc nhóm Trung bình cao với 3,78 điểm, tăng 1,71 điểm. Chỉ số này cho biết sự đánh giá của người dân về 2 khía cạnh mang tính tương tác của chính phủ điện tử: mức độ sẵn có và tình hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến do chính quyền cung cấp.

Chỉ số này mới được đưa vào khảo sát từ năm 2018, tuy nhiên với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc tương tác giữa người dân và chính quyền thông qua môi trường internet ngày càng trở nên quan trọng. Đây thực sự là bước tiến ấn tượng của Hậu Giang trong năm 2019. Những số liệu này cho phép chúng ta kỳ vọng về một Hậu Giang phát triển bền vững

Chỉ số thành phần cụ thể của tỉnh Hậu Giang năm 2018 
Chỉ số thành phần cụ thể của tỉnh Hậu Giang năm 2019 

Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số nội dung; 28 nội dung thành phần, hơn 120 tiêu chí, hơn 550 câu hỏi. Năm 2019, 14.138 người dân đã tham gia khảo sát PAPI, chia sẻ đánh giá về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền trong năm vừa qua. Dữ liệu và thông tin thực chứng từ Chỉ số PAPI cho thấy bức tranh thực tế về hiệu quả của các cấp chính quyền trong đáp ứng yêu cầu của người dân.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm