Chính phủ cần tạo chuyển biến rõ rệt trong chống tham nhũng

(PLO) - Sáng qua (29/3), đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường để góp ý vào báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tán thành với những nội dung đã nêu trong báo cáo của Chính phủ, chỉ ra những vấn đề báo cáo còn “ bỏ sót” hoặc đề cập chưa đúng “tầm” của vấn đề, Đại biểu Quốc hội đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chế độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. 

Đồng thời, tăng cường hơn nữa, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ; chú trọng chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tình hình nước biển dâng, ngập mặn, hạn hán hiện nay.

Không chỉ có vậy, cần thực hiện đồng bộ, thống nhất trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh khu vực biên giới trên biển, an ninh nông thôn, ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.

Tiếp tục quán triệt, nghiêm túc thực hiện các giải pháp cụ thể, khả thi, chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong hoạch định và thực hiện chính sách pháp luật, chỉ đạo kiên quyết, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật, tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, tiếp tục giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, cháy nổ, tai nạn lao động, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật, tội phạm…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm