Chính phủ đặt mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô

(PLO) - Sáng nay, trong lễ khai mạc Kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng  đã báo cáo QH về tình hình kinh tế, xã hội năm 2014. Trong phần báo cáo của mình, Thủ tướng cũng đã trình bày những giải pháp, định hướng  mục tiêu phát triển cho năm 2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo trước Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo trước Quốc hội

Thủ tướng nhận định: Kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.
Báo cáo của Chính phủ cho thấy Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 theo Nghị quyết của Quốc hội. Hàng tháng đều có kiểm điểm, đánh giá và điều chỉnh, bổ sung. 
Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, đồng bào cả nước và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực.
Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh, 9 tháng tăng 2,25%, thấp nhất trong 10 năm qua; dự kiến cả năm tăng dưới 5%.
Theo Báo cáo của Chính phủ, mục tiêu của năm 2015 là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2014. Tiếp tục phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí. Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Để đạt được những mục tiêu này, các giải pháp Chính phủ đưa ra là: 
Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, cần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông. 
Nhận xét về báo cáo của Chính phủ, UBKT QH cho rằng Về mục tiêu tổng quát, đề nghị trong thời gian tới cùng với mục tiêu “tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô” là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt thì cần “tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân” chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là góp phần tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc, nếu doanh nghiệp tiếp tục khó khăn sâu hơn sẽ tác động tiêu cực đến chính sách tài khóa (khó khăn thu ngân sách) và chính sách tiền tệ (dòng tiền ách tắc và nợ xấu tăng lên), tăng trưởng, việc làm... 
Ngày mai, QH sẽ thảo luận tại tổ đối với báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội./.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm