Chuẩn bị các hoạt động quốc phòng - quân sự ASEAN

(PLVN) - Ngày 2/1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020 và các tiểu ban trực thuộc để rà soát công tác chuẩn bị cho các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN trong năm 2020. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Theo đó, năm 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức hơn 20 hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự của ASEAN.

Sau khi nghe đại diện các tiểu ban và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 có ý nghĩa chính trị quan trọng; khẳng định vai trò, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đóng góp vào thành công chung của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Do vậy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư đúng mức trong công tác chuẩn bị, nhất là về con người, kế hoạch, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho năm 2020; sớm triển khai nhiệm vụ nhằm bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc.

Để bảo đảm tính chủ động trong công tác chuẩn bị, triển khai, Cục Đối ngoại - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần thường xuyên rà soát, đôn đốc các tiểu ban, cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao về mọi mặt công tác cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn

(PLVN) - Kỷ niệm 70 năm Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951 – 2/2021) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều qua (25/2), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng- Giá trị lý luận và thực tiễn”. Hội thảo dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. 
Đọc thêm