Chuyển cơ quan thanh tra vụ việc, vấn đề phức tạp sau liên quan công vụ

(PLVN) - Đó là ý kiến được các đại biểu nêu ra tại Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm hoạt động về kiểm tra công vụ của Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ vừa diễn ra. 

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Cần kiểm tra các vấn đề xã hội quan tâm

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm hoạt động về kiểm tra công vụ. Sau 3 năm hoạt động, Tổ công tác đã tổ chức các cuộc kiểm tra thường xuyên, mặc dù chưa kiểm tra được hết tất cả các bộ, ngành, địa phương nhưng qua công tác kiểm tra đã có những chuyển biến rõ nét trong hoạt động công vụ, được chính quyền các cấp và xã hội đánh giá cao. 

Bên cạnh việc kiểm tra hoạt động công vụ, Tổ công tác cũng đã kết hợp với thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền và đã giải quyết nhiều vấn đề liên quan, tháo gỡ vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương; xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến hoạt động công vụ. Thông qua đó, hoạt động kiểm tra đã tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa đến các bộ, ngành, địa phương.

Đánh giá cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động công vụ của Tổ công tác, các đại biểu tại hội nghị cho rằng, để công tác kiểm tra đạt hiệu quả hơn nữa cần phải có kế hoạch kiểm tra sớm để các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung.

Yêu cầu báo cáo phải nghiêm túc, đầy đủ nội dung; công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Các đại biểu cũng nhấn mạnh cần kiểm tra các vấn đề xã hội quan tâm; trong quá trình kiểm tra, nếu có vấn đề, vụ việc phức tạp phải chuyển cơ quan thanh tra xử lý theo thẩm quyền.

Cùng với đó, tăng cường sự kết hợp giữa thanh tra và kiểm tra; ngoài ra cần tập hợp thông tin qua báo chí như công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, nâng ngạch, kéo dài thời gian công tác… để có thể ưu tiên thực hiện kiểm tra trước đối với các bộ, ngành, địa phương có vụ việc chưa đúng với quy định pháp luật.

Đặc biệt, cần phải có hậu kiểm tra, giám sát sau khi kiểm tra và tăng cường hơn nữa công tác thông tin, truyền thông để các cấp chính quyền và nhân dân hiểu được các nội dung Tổ công tác thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh có thể ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra trực tuyến.

Nâng cao vai trò người đứng đầu 

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá, thời gian 3 năm vừa qua không dài nhưng thiên tai, dịch bệnh chiếm khoảng 1,5 năm đã ảnh hưởng đến việc kiểm tra các bộ, ngành, địa phương, nhưng trong khoảng 1,5 năm qua, Tổ công tác đã kiểm tra được 44 bộ, ngành, địa phương về các nội dung như: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; kiểm tra kết quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng gắn với nguồn kinh phí trả lương tại các bộ, ngành, địa phương…

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, hiệu quả từ kiểm tra rất lớn, nhưng kiểm tra công vụ không phải “bới lá tìm sâu”, không phải phát hiện để xử lý mà giúp các bộ, ngành, địa phương khắc phục hạn chế, giúp các cơ quan Trung ương xem xét, hoàn thiện thể chế… Do đó, các vi phạm năm sau ít hơn năm trước, không tái phạm các vấn đề đã phát hiện. Đồng thời, qua kiểm tra cũng đã phát hiện nhiều bộ, ngành, địa phương có nhiều sáng tạo trong hoạt động công vụ…

Rút ra bài học kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện kiểm tra hoạt động công vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh đến vai trò của người lãnh đạo. Bởi nơi nào lãnh đạo quan tâm thường xuyên, có lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát thì nơi đó ít xảy ra sai phạm; nơi nào phối hợp tốt giữa Trung ương và địa phương thì công việc không bị ách tắc, chậm trễ.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, qua kiểm tra và thanh tra đã phát hiện sai phạm thì phải xử lý dứt điểm; đã phát hiện thể chế chưa hoàn thiện thì phải nghiên cứu, khắc phục kịp thời…

Để hoạt động kiểm tra công vụ đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị 8 vấn đề, trong đó, Tổ công tác phải bám sát nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; đặc biệt việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác kiểm tra phải có mục tiêu, nội dung kiểm tra hàng năm cho phù hợp với đặc thù từng bộ, ngành, địa phương.

Nhiệm vụ tiếp theo là tập trung kiểm tra các nghị định của Chính phủ mới ban hành; kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, công tác tinh giản biên chế. Ông Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị cần nghiên cứu đổi mới công tác kiểm tra, hình thức kiểm tra và báo cáo công tác kiểm tra, có thể kiểm tra trực tiếp, có thể phối hợp với công tác thanh tra hoặc kiểm tra bằng hình thức trực tuyến. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm