Công tác cán bộ quyết định việc đưa đường lối của Đảng vào thực tiễn

(PLVN) - Công tác cán bộ của Đảng vô cùng quan trọng. Bởi sau khi đường lối, nghị quyết của Đảng được ban hành thì công tác cán bộ sẽ quyết định đường lối đó đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả hay không. 

Ông Nguyễn Túc.

Ông Nguyễn Túc.

Thông tin về công tác giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khoá XIII, phát biểu khai mạc tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII vừa diễn ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, xem xét một cách dân chủ, khách quan, toàn diện; rà soát chặt chẽ, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ, người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã đề nghị từng đồng chí Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ Tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan, suy nghĩ, cân nhắc thận trọng, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; thảo luận thật kỹ, cho ý kiến một cách thẳng thắn, xây dựng, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khoá XIII.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất phát từ thực tiễn qua các kỳ đại hội và đặc biệt là Đại hội XII - khi có 3 Ủy viên Bộ Chính trị bị xử lý kỷ luật, thậm chí có người phải xử lý hình sự. “Chưa có nhiệm kỳ nào mà có đến 3 đồng chí trong Bộ Chính trị bị xử lý kỷ luật…

Điều đó đặt ra cho Đảng ta và cho đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phải trăn trở, suy nghĩ, đồng thời yêu cầu công tác cán bộ phải làm thật thận trọng, vì lợi ích tối cao của Đảng, của đất nước, của dân tộc, chứ đừng vì lợi ích nhóm, đừng vì cả nể, quan hệ “này nọ” mà dẫn đến bầu nhầm, đề xuất nhầm, vì đó là những người có trách nhiệm rất lớn đối với vận mệnh của quốc gia, dân tộc và của Đảng. 

Từ bài học thực tiễn vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã rút ra những kết luận để làm sao Đại hội Đảng lần thứ XIII tránh những khuyết điểm đáng tiếc mà Đại hội XII, tuy rằng đã làm tốt nhưng vẫn còn sai sót” - ông Túc nói.

Theo ông Nguyễn Túc, nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, chúng ta đã làm được rất nhiều việc, đạt nhiều kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực; nổi bật là công tác phòng chống tham nhũng đã đi vào chiều sâu, thực chất; đã xử lý nhiều cán bộ sai phạm theo tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, nhưng đồng thời công tác cán bộ cũng nổi lên nhiều vấn đề.

“Tại sao chúng ta đã làm rất nghiêm túc như vậy nhưng tại ba thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, những người đứng đầu chính quyền đều bị xử lý?” - ông Túc đặt vấn đề.

Từ thực tế trên, ông Nguyễn Túc nhấn mạnh, công tác cán bộ của Đảng vô cùng quan trọng. Bởi sau khi đường lối, nghị quyết của Đại hội được ban hành thì công tác cán bộ sẽ quyết định đường lối đó đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả hay không. “Nếu chúng ta chọn không đúng người thì Nghị quyết của Đại hội khi vào cuộc sống sẽ không được suôn sẻ như Đại hội đã quyết định”.

Việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khoá XIII là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ. Đây là công việc rất hệ trọng, liên quan đến thành công của Đại hội XIII của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, vì vậy mọi đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều kỳ vọng vào kết quả công tác nhân sự nhiệm kỳ tới sẽ đưa đất nước phát triển cường thịnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. 

“Ai cũng kỳ vọng vào lớp cán bộ trẻ có thể làm tốt hơn thế hệ cha, anh của mình. Cha ông ta từng nói. “hậu sinh khả úy”, “con hơn cha là nhà có phúc”…, nên lớp hệ đi trước rất kỳ vọng vào thế hệ nối tiếp mình” - ông Túc nói.

“Nhưng để kỳ vọng thành hiện thực thì những người đi trước phải có trách nhiệm và tạo điều kiện giúp đỡ, đồng thời giám sát để lớp cán bộ trẻ đi đúng hướng, thực hiện đúng những điều mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Nếu bầu xong rồi mà phó mặc cho họ thì khi họ có sai lầm, khuyết điểm thì cũng có một phần trách nhiệm của những người đi trước”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm