Công tác dân vận củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân

(PLVN) - Ngày 16/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị khoá X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá X, Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Nguyễn Khắc Tiến nêu rõ, trong thời gian qua, các cấp ủy đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Quyết định số 290-QĐ/TW đã góp phần tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Theo đó, các bộ, ban, ngành đã có sự quan tâm đến việc ban hành các quy định nhằm củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ quan nhà nước theo hướng gần dân, phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo và tổ chức rà soát, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế làm việc của cơ quan, quy chế văn hóa công sở, quy chế ứng xử của cán bộ, công chức theo hướng “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” cùng với tác phong “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; tập trung rà soát, sửa đổi hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, thay thế những quy định không còn phù hợp, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho tổ chức và người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Bên cạnh đó, việc đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức đã được nhiều cơ quan, đơn vị chú trọng; quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức; tạo môi trường để cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, kết hợp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Khắc Tiến cũng đề cập đến thực trạng triển khai trong thực tế còn bất cập, trong đó có việc nhiều cán bộ lúng túng trong  vận dụng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận nên chất lượng tham mưu còn hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang cho biết, dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Việt Nam; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả công tác dân vận nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng ủy Khối cần tiếp tục tổ chức triển khai sâu rộng, toàn diện đến các đảng ủy trực thuộc các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị; đặc biệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đặc biệt, ông Bùi Tuấn Quang cũng đề nghị chú trọng việc đổi mới nội dung, phương pháp và cách làm trong công tác dân vận nhằm thực hiện tốt Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động. Đảng ủy Khối phát động các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường và củng cố niềm tin và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm