Đại biểu HĐND chuyên trách của Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 là 19 người

(PLVN) - Chiều 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua đề xuất cho phép tăng số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021–2026.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu đề xuất của Chính phủ về số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội là 19 đại biểu.

Trong đó, lãnh đạo HĐND TP Hà Nội là 3 người (Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch), 4 ban của HĐND thành phố mỗi ban có 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách.

Việc bố trí số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND thành phố không làm phát sinh tăng biên chế trong tổng biên chế hành chính của Hà Nội giao.

Phiên họp 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, nhiệm kỳ 2016-2021 các đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP đều là các cán bộ thuộc biên chế hành chính của Văn phòng HĐND TP tính trong tổng biên chế hành chính của Hà Nội đã được cấp có thẩm quyền giao.

Báo cáo Thẩm tra sơ bộ Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, so với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND TP Hà Nội tăng thêm 9 đại biểu (trong đó, tăng 1 Phó Chủ tịch HĐND, 4 Phó Trưởng ban và 4 Ủy viên hoạt động chuyên trách tại 4 Ban của HĐND). 

Tuy nhiên, trong bối cảnh TP Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị thì việc chính quyền TP Hà Nội đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp TP…

Kiến nghị, đề xuất này cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác cũng thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị (như TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐNDTP Hà Nội.

Theo Tờ trình của Chính phủ, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cần bổ sung không nhiều, việc bố trí tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách không làm tăng biên chế vì sẽ được cân đối trong tổng số biên chế hành chính của TP Hà Nội theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14. 

Điều hành thảo luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cũng giải thích thêm, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ tăng thêm 1 người so với nhiệm kỳ trước (nhiệm kỳ hiện nay, Hà Nội bố trí 18 đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách). Ngoài ra, so với tổng biên chế hành chính Hà Nội được giao thì không tăng thêm theo đúng tinh thần chỉ đạo trong các nghị quyết của Đảng.

Quy định trên đã được Ủy ban Thường vụ QH thông qua với tỷ lệ 100% ủy viên có mặt biểu quyết tán thành.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm