Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX thành công tốt đẹp

(PLVN) - Trưa nay (15/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc, rút ngắn thời gian so với chương trình để tập trung khắc phục mưa úng do ảnh hưởng của cơn bão số 7. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí chính thức ra mắt tại Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí chính thức ra mắt tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Thái Bình nhấn mạnh: Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kế hoạch đề ra.

Trong sáng nay, các đại biểu dự đại hội cũng đã cùng nhau quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ số tiền 107 triệu đồng.

Các đại biểu dự Đại hội đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đề ra Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng cho toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà trong những năm tới.

Đại hội đã thảo luận đóng góp  nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo văn kiện của trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu 51 đồng chí có đủ tiêu chuẩn theo quy định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Được Đại hội tin tưởng, tín nhiệm bầu là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nguyện giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc, năng động sáng tạo, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội, xứng đáng với trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giao phó.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị các đại biểu dự Đại hội kịp thời thông tin về kết quả Đại hội đến cơ quan, đơn vị, địa bàn nơi cư trú. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng và hệ thống chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tạo sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng, phấn khởi với động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh; đồng thời khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, các đề án, nghị quyết chuyên đề… để tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, như sau: 

- Hằng năm:

(1) Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.

(2) Cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 90% trở lên.

- Bình quân giai đoạn 2021-2025:

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 10%/năm trở lên.

(2) Năng suất lao động (tính theo giá so sánh) tăng từ 9,0%/năm trở lên.

(3) Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 10%/năm trở lên.

(4) Tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm so với GRDP đạt 60% trở lên.

 (5) Tốc độ tăng thu ngân sách nội địa (không tính tiền thu sử dụng đất) đạt 12%/năm trở lên.

- Đến năm 2025:

(1) Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đạt 80% trở lên.

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng (3.500 USD) trở lên.

(3) Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 22%.

 (4) Tỷ lệ đô thị hoá đạt 30% trở lên.

 (5) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên.

(6) Số bác sỹ trên 1 vạn dân đạt 14 bác sỹ trở lên.

(7) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 99% trở lên.

 (8) Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm trở lên.

 (9) Giảm 1/3 số hộ nghèo so với năm 2020.

 (10) Tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá đạt 90% trở lên.

 (11) Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 20% trở lên.

 (12) Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

 (13) Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.

- Đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045:

Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 (tính theo GRDP, giá thực tế) tăng gấp 1,8 lần so với năm 2025 và đến năm 2045 tăng gấp 6 lần năm 2025.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đến năm 2030 đạt 85% trở lên và đến năm 2045 đạt khoảng 90%.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 tương đương với bình quân chung của cả nước và đến năm 2045 cao gấp 1,2 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Tổ chức nâng cao chất lượng quy hoạch và rà soát các quy hoạch chưa phù hợp

Tổ chức nâng cao chất lượng quy hoạch và rà soát các quy hoạch chưa phù hợp

(PLVN) - Đó là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành động của ông Nguyễn Đại Viên (Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021-2026) trong điều kiện chất lượng quy hoạch đô thị và quản lý đô thị còn nhiều vấn đề phải xem xét và được cử tri hết sức quan tâm.  
Đọc thêm