Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025

(PLVN) - Ngày 26/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương đã nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra; tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn quan trọng về công tác giám sát, kiểm tra và thi hành nhiệm vụ của Đảng…

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương đánh giá báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và các ý kiến tham luận của Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới.

Đề nghị Đảng bộ khóa mới cần tập trung làm tốt công tác tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng như phát huy tinh thần nêu gương và phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm