Đắk Lắk cần rà soát việc xử lý những sai phạm, gây bức xúc trong nhân dân

(PLVN) - Ngày 15/7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do ông Phan Đình Trạc, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII gắn với việc triển khai Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc

Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc các nội dung Nghị quyết, Quy định của Trung ương, ông Phan Đình Trạc cho rằng Đắk Lắk đã có nhiều cách làm sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, xây dựng, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương  yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk bổ sung giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra. Cùng với đó, cần đi sâu, làm rõ một số vấn đề cụ thể như: Cán bộ, đảng viên có đi đầu trong phòng, chống tham nhũng không, có cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm” hay không, có sân sau, nể nang không...; rà soát việc xử lý những sai phạm, tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân; thực hiện nghiêm cơ chế giám sát kiểm soát việc thực thi quyền lực; công tác giám sát sự tu dưỡng rèn luyện đối với cán bộ, đảng viên... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm