Đánh giá PCTN cấp tỉnh còn đơn nhất

(PLVN) - Tại Hội thảo Tham vấn lần thứ 2 Báo cáo nghiên cứu thực tiễn áp dụng phương pháp khung đánh giá và chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam do Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức ngày 28/3, đa số ý kiến cho rằng việc đánh giá hiện nay mới là sự đơn nhất của cơ quan nhà nước, chưa đảm bảo khách quan.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Trình bày báo cáo tại Hội thảo, ông Phí Ngọc Tuyển – Phó Cục trưởng Cục PCTN, TTCP - cho biết, TTCP đã xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 để đánh giá 4 nhóm chỉ số. Theo ông Tuyển, điểm bình quân về PCTN cả nước do các địa phương tự chấm năm 2016 là 71,72 điểm; năm 2017 là 67,33. Điểm sau rà soát năm 2016 là 58,34 điểm; năm 2017 là 61,28 điểm, phản ánh tình hình chung là công tác PCTN ở cấp tỉnh giữa 2 năm có tăng lên. 
Qua kết quả tổng hợp cho thấy, điểm trung bình của cả nước ở nội dung này là 10,14/25 điểm, chỉ đạt 40,58% so với yêu cầu. Qua công tác đánh giá cũng đã làm rõ được thực trạng việc phát hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra nội bộ và giám sát đạt thấp khi có 37 tỉnh không phát hiện được hành vi tham nhũng nào qua công tác kiểm tra nội bộ; 54 tỉnh không phát hiện được hành vi tham nhũng nào qua công tác giám sát. Một số hoạt động phòng ngừa năm 2017 cũng kém hơn năm 2016.
Ông Tuyển cũng chỉ ra rằng, kết quả trên hạn chế ở chỗ còn khoảng cách giữa điểm tự chấm của địa phương với điểm sau khi rà soát. Bên cạnh đó, ông Tuyển cũng cho rằng, việc đánh giá thí điểm vẫn do các tổ công tác tự đánh giá của địa phương, sau đó là tổ đánh giá của TTCP thực hiện. Như vậy, kết quả là đánh giá có vẻ là sự đơn nhất của cơ quan nhà nước, thiếu đi sự tham gia của các tổ chức xã hội và các cơ quan nhà nước khác. 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử

(PLVN) - Hôm nay (21/1), Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra tại điểm cầu chính là Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 63 điểm cầu tại các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.
Đọc thêm