Đề xuất Hà Nội, TP HCM có 5 Phó chủ tịch

Tại dự thảo Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động thành viên UBND các cấp, Bộ Nội vụ đã đề xuất số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp ở nông thôn và đô thị. Theo đề xuất, chỉ Hà Nội, TP HCM có 5 Phó Chủ tịch.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với UBND ở nông thôn, số lượng cụ thể Phó Chủ tịch UBND tỉnh được đề xuất: Tỉnh loại I có 4 Phó Chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau: Có dân số từ 2 triệu người trở lên; có diện tích từ 10.000 km2 trở lên; có từ 20 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên. Tỉnh loại I không thuộc trường hợp trên và tỉnh loại II, loại III có 3 Phó Chủ tịch UBND.
Đối với UBND huyện, theo dự thảo, huyện loại I có 3 Phó Chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau đây: Có dân số từ 180.000 người trở lên; có diện tích từ 1.000 km2 trở lên; có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên. Huyện loại I không thuộc trường hợp trên và huyện loại II, loại III có 2 Phó Chủ tịch UBND.
Với UBND xã, xã loại I có 2 Phó Chủ tịch UBND; xã loại II và loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.
Dự thảo cũng đề xuất số lượng cụ thể Phó Chủ tịch UBND ở đô thị như sau:
Thành phố Hà Nội và TP HCM có 5 Phó Chủ tịch UBND. Ngoài 2 thành phố trên, thành phố trực thuộc trung ương có 4 Phó Chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau: Có dân số từ 1,5 triệu người trở lên; có diện tích từ 1.500 km2 trở lên; có từ 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên.
Thành phố trực thuộc trung ương không thuộc trường hợp trên có 3 Phó Chủ tịch UBND.
Đối với UBND quận, theo dự thảo, quận loại I có 3 Phó Chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau đây: Có dân số từ 250.000 người trở lên; có diện tích từ 50 km2 trở lên; có từ 15 đơn vị hành chính trực thuộc trở lên. 
Quận loại I không thuộc trường hợp trên và quận loại II, loại III có 2 Phó Chủ tịch UBND.
Theo dự thảo, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại I có 3 Phó Chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau đây: Có dân số từ 200.000 người trở lên; có diện tích từ 250 km2 trở lên; có từ 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên.
Thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại I không thuộc trường hợp trên và thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại II, loại III có 2 Phó Chủ tịch UBND.
Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ, phường, thị trấn loại I có 2 Phó Chủ tịch UBND; phường, thị trấn loại II và loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Cả nước sẽ thành lập 184 đơn vị bầu cử

Cả nước sẽ thành lập 184 đơn vị bầu cử

(PLVN) - Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.076 người (gồm cả Trung ương và địa phương), đạt tỉ lệ bình quân 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu nhưng tỉ lệ này không đồng đều giữa các tỉnh. 
Đọc thêm