Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự 2010

(PLO) -Bộ Công an đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự 2010 nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính cũng như bảo đảm tốt hơn quyền tự do, dân chủ của công dân. 

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự 2010

Theo Bộ Công an, trước những đòi hỏi mới của thực tiễn, công tác thi hành án hình sự đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc: Việc thi hành án treo, thi hành các hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được giao cho nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau đảm nhiệm nên việc thi hành không đạt hiệu quả cao;

Việc theo dõi, giám sát, quản lý, giáo dục cải tạo người phải chấp hành hình phạt, người phải chấp hành biện pháp tư pháp còn bị buông lỏng. Tình hình tội phạm trong thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều loại tội phạm có xu hướng gia tăng, với tính chất và mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến số người phải chấp hành hình phạt tù và các hình phạt khác tăng lên làm cho nhiệm vụ quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo các đối tượng này cũng ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn…

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính cũng như bảo đảm tốt hơn quyền tự do, dân chủ của công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 là cần thiết. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm