Đi đến cùng những vụ việc tham nhũng mà nhân dân phản ánh

(PLVN) -Các bộ, ban, ngành và các địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ để điều tra, xét xử những vụ án tham nhũng lớn, đi đến cùng những vụ việc tham nhũng, lãng phí mà nhân dân phản ánh và không có vùng cấm trong xét xử vụ việc, từ đó củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân.

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Đó là nhấn mạnh của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII khi làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, diễn ra vào chiều nay (31/5).

Tham dự cuộc làm việc có ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các thành viên trong Đoàn công tác và Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2019. Việc kiểm tra sẽ giúp các cơ quan, đơn vị phòng ngừa, khắc phục những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của các cơ quan; đặc biệt tuyệt đối không gây khó khăn đến hoạt động cho các đơn vị đến kiểm tra. “Kết quả kiểm tra của các đoàn sẽ báo cáo Ban Bí thư trong Quý III/2019”- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin.

Theo người đứng đầu Mặt trận, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngày 30/10/2016, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đã được ban hành.

Ngay sau đó, ngày 19/12/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Ngày 25/10/2018 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Quy định 08-QĐi/TW về việc “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”…

Để thực hiện được điều này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thể hiện quyết tâm cao và quyết liệt trong phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí. Cùng với đó, các Bộ, ban, ngành và các địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ để điều tra, xét xử những vụ án tham nhũng lớn, đi đến cùng những vụ việc tham nhũng, lãng phí mà nhân dân phản ánh và không có vùng cấm trong xét xử vụ việc, từ đó đã tạo được niềm tin trong nội bộ và củng cố vững chắc niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Nhắc lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng cuộc đấu tranh PCTN, lãng phí nếu không có sự vào cuộc và sự tham gia của nhân dân thì không thể thành công, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây chính là động lực để MTTQ cùng các đoàn thể tích cực tham gia cuộc đấu tranh PCTN, lãng phí và các cơ quan nghiêm túc thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, phê bình và tự phê bình của Tổ chức Đảng và đảng viên.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện các quyết định và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Thường vụ tỉnh Kon Tum, Điện Biên. Để quá trình kiểm tra diễn ra thuận lợi, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo xây dựng Báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi cho Đoàn Kiểm tra trước ngày 20/6/2019 theo đúng Đề cương và dựa trên cơ sở gợi ý chung của Ban Bí thư.

“Báo cáo cần ngắn gọn, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời chỉ ra những điểm mạnh trong quá trình triển khai cùng những hạn chế và đưa ra những giải pháp trong giai đoạn tới để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII khắc phục được những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và không có suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm