Đối ngoại giúp khai phá những vận hội mới cho phát triển đất nước

(PLVN) - Trong quá trình phát triển của đất nước, hoạt động đối ngoại luôn đóng vai trò cùng quyết định và luôn có đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước. Vai trò của hoạt động đối ngoại còn có thể quan trọng hơn và quyết định hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN.  (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN. (Ảnh: VGP)

Đất nước ta đang hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Mỗi Đại hội Đảng là một dấu mốc lịch sử trên con đường phát triển của Đảng và của đất nước.

Những thành tựu phát triển trên mọi phương diện mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng và yêu cầu đòi hỏi đặt ra cho đất nước ta và cho Đảng ta trong tư cách là một đảng cầm quyền ở thời kỳ tới giúp cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi sẽ mở ra thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế mới cho đất nước. 

Trong quá trình phát triển đến nay của đất nước, hoạt động đối ngoại luôn đóng vai trò cùng quyết định và luôn có đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước. Vai trò của hoạt động đối ngoại còn có thể quan trọng hơn và quyết định hơn nữa trong thời gian tới.

Thành tựu có ý nghĩa to lớn nhất và quan trọng nhất của hoạt động đối ngoại là góp phần đảm bảo vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đóng góp vào việc đảm bảo an ninh chính trị và ổn định xã hội của đất nước, vào việc khai phá những cơ hội và tìm kiếm những nguồn lực ở bên trong cũng như bên ngoài cho sự phát triển kinh tế - xã hội và kinh tế đối ngoại của đất nước.

Hoạt động đối ngoại đã đóng góp quyết định vào việc gây dựng và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết với nhan đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” đã đánh giá một cách toàn diện thành tựu đối ngoại của đất nước: “Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao” và khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. 

Hoạt động đối ngoại đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng như vậy trước hết bởi Đảng và Nhà nước ta đã có đường lối chính sách đối ngoại đúng đắn, bởi hoạt động đối ngoại luôn có được sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng, sự hợp đồng hiệu quả của các ngành khác, đặc biệt là quốc phòng và an ninh, sự tham gia tích cực của cả dân tộc.

Những bài học thành công nổi bật nhất của hoạt động đối ngoại còn là kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ và vì lợi ích quốc gia - dân tộc; đối ngoại chủ động, linh hoạt và khôn khéo. Đối ngoại đưa đất nước vào vị trí luôn có lợi nhất cho đất nước trong mọi diễn biến của tương quan lực lượng chính trị thế giới và tình hình thế giới cũng như quan hệ quốc tế. Đối ngoại giúp giảm thiểu mọi nguy cơ an ninh đối với đất nước và khai phá những vận hội mới cho phát triển đất nước.

Thời gian tới, nhiệm vụ đối ngoại của toàn Đảng và toàn dân ta rất nặng nề bởi yêu cầu đòi hỏi đặt ra cao hơn rất nhiều trong khi môi trường đối ngoại và kinh tế đối ngoại biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường hơn trước. Nhưng đất nước đã có được thế và lực mới giúp cho hoạt động đối ngoại của nước ta có được điều kiện xuất phát thuận lợi hơn trước rất đáng kể.

Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thiết thực của các mối quan hệ hợp tác song phương với các đối tác trên thế giới, đồng thời với việc chủ động tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, kết hợp hài hoà giữa góp phần vào việc đẩy lùi những nguy cơ an ninh đối với đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia với việc phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao vị thế quốc tế của đất nước và thể hiện là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế là những định hướng cụ thể lớn của hoạt động đối ngoại trong thời gian tới. 

Vấn đề đặt ra trong thực chất cho hoạt động đối ngoại của đất nước trong thời gian tới là nâng cao hiệu quả thiết thực của hoạt động đối ngoại, là đối ngoại cùng với quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội toàn diện tạo nên sự đảm bảo vững chắc nhất cho an ninh quốc gia, cho ổn định chính trị và xã hội bền vững. Bốn thành tố này tạo nên nền tảng vững chắc cho tương lai của đất nước và thế đứng có lợi nhất cho đất nước trong mọi biến động của thế giới và thời cuộc.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Tiếp thu rộng rãi ý kiến Nhân dân

Tiếp thu rộng rãi ý kiến Nhân dân

(PLVN) - Ngày 19/10, tại Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Mọi đường lối, chủ trương của Đảng xuất phát từ nơi dân chúng và trở lại với dân chúng.
Đọc thêm