Đối tượng nào được điều chỉnh lương, trợ cấp từ 1/9?

(PLO) - Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hiệu lực từ ngày 1/9/2016, đã hướng dẫn cụ thể cách điều chỉnh lương hưu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó các đối tượng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong thời gian từ ngày 01/ 01/2015 đến trước ngày 01/5/2016, các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/2016 và người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng; giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995 có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở sẽ được thực hiện theo thông tư này.

Ai được tăng 8% mức hưởng lương hưu?

Điều chỉnh tăng thêm 8% đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016. Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Ví dụ, ông A. bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2015 với mức lương hưu tại thời điểm tháng 01/2015 là 5.2 triệu đồng/tháng. Mức lương hưu mới của ông A sau khi điều chỉnh là: 5,2 triệu đồng/tháng x 1,08 = 5,616 triệu đồng/tháng. Thời điểm hưởng mức lương mới nêu trên của ông A được tính từ tháng 01/2015.

Nếu bà B. bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/3/2016 với mức lương hưu tại thời điểm tháng 3/2016 là 4,8 triệu đồng/tháng, thì mức lương hưu mới của bà B sau khi điều chỉnh là: 4,8 triệu đồng/tháng x 1,08 = 5,184 triệu đồng/tháng. Thời điểm hưởng mức lương mới nêu trên của bà B được tính từ tháng 3/2016.

Tăng 8% vẫn có lương thấp hơn 2 triệu đồng/tháng, được điều chỉnh tăng tiếp

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, cán bộ xã, phường, thị trấn, Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/2016 và người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng, bao gồm cả các đối tượng sau khi được điều chỉnh mức hưởng 8% theo quy định phía trên, nếu có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng thấp hơn 2 triệu đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh như sau: Đối với người có mức lương hưu từ 1,750 triệu đồng/tháng trở xuống, mức lương hưu sau điều chỉnh = mức lương hưu trước điều chỉnh + 250.000 đồng/tháng.

Đối với người có mức lương hưu từ trên 1,750 triệu đồng/tháng đến dưới 2 triệu đồng/tháng, thì mức lương hưu sau điều chỉnh là 2 triệu đồng.

Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1,850 triệu đồng/tháng trở xuống, mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh + 150.000 đồng/tháng.

Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1,850 triệu đồng/tháng đến dưới 2 triệu đồng/tháng, mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng sau điều chỉnh là 2 triệu đồng/tháng

Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng 01/2016 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

Điều chỉnh lương hưu cho giáo viên mầm non tối thiểu bằng mức lương cơ sở

Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995 và đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016 hoặc bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Thông tư này mà thấp hơn 1,150 triệu đồng thì được điều chỉnh bằng 1,150 triệu đồng/tháng áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2016. Nếu mức lương hưu thấp hơn 1,210 triệu đồng thì được điều chỉnh bằng 1,210 triệu đồng/tháng áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 01/5/2016 trở đi.

Thời điểm điều chỉnh là từ ngày 01/01/2016 đối với đối tượng đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016 và từ ngày 01/5/2016 đối với đối tượng đang hưởng lương hưu trước ngày 01/5/2016.

Đối với người bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, thời điểm điều chỉnh là từ tháng hưởng lương hưu.

Ví dụ, bà C. là giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/3/2015 với mức lương hưu tại thời điểm tháng 3/2015 là 800.000 đồng/tháng. Bà E thuộc đối tượng điều chỉnh tăng 8% theo quy định tại Thông tư này, mức lương hưu của bà E sau khi điều chỉnh tăng 8% là: 800.000 đồng/tháng x 1,08 = 864.000 đồng/tháng.

Do mức lương hưu của bà E thấp hơn 1,750 triệu đồng/tháng, nên bà E thuộc đối tượng được tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng theo quy định tại Thông tư này. Mức lương hưu của bà E sau khi điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng là: 864.000 đồng/tháng + 250.000 đồng/tháng = 1.114.000 đồng/tháng.

Do mức lương hưu của bà E tại thời điểm ngày 01/01/2016 thấp hơn 1.150.000 đồng/tháng, nên bà E thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng lên bằng 1.150.000 đồng/tháng. Tại thời điểm ngày 01/5/2016, mức lương hưu của bà thấp hơn 1.210.000 đồng/tháng, nên bà E thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng lên bằng 1.210.000 đồng/tháng.

Như vậy, bà E có mức hưởng lương hưu theo từng giai đoạn như sau: Từ tháng 3/2015 đến hết tháng 12/2015 là 864.000 đồng/tháng; Từ tháng 01/2016 đến hết tháng 4/2016 là 1.150.000 đồng/tháng; từ tháng 5/2016 đến hết tháng 12/2016 là 1.210.000 đồng/tháng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An

Sáng 11/4, tại tỉnh Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã dự Lễ đón nhận Quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ.
Đọc thêm