Đồng chí Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(PLVN) - Ngày 15/10, sau 3 ngày làm việc tích cực, hiệu quả, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Theo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XI có 13 đồng chí, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đạt yêu cầu về cơ cấu, về số lượng, chất lượng, thể hiện tính kế thừa và liên tục. Hội nghị Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra 11 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Đại hội bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết để đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 17 chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý các chỉ tiêu như: Tăng trưởng kinh tế bình quân 7 -7,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 91,5 – 93,5 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1% vào năm 2025; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 85%; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98% cùng nhiều chỉ tiêu khác.

BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI ra mắt Đại hội 
Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội. 

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XI nhấn mạnh: Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Niềm tin - Phát triển; theo đó, đại biểu Đại hội đã tập trung thảo luận, tham luận đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, hợp lý và bền vững; thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

 Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XI phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại biểu Đại hội khẳng định xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; là hạt nhân lãnh đạo, đủ khả năng đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”. Đại hội hết sức quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đức, có tài đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đây là yêu cầu, là nhân tố quan trọng có tính quyết định cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới.

Kết quả nổi bật của Đại hội là sự nhất trí cao về quan điểm, về tư tưởng của đại biểu trong đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thống nhất cao về những nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh đã trình trước Đại hội.

Các văn kiện đại biểu Đại hội vừa nhất trí thông qua được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ, ý chí của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tiễn của địa phương. Đại hội đã đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra Nghị quyết, những giải pháp, khâu đột phá quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng chuyên mục
Nghị quyết của UBTVQH về công tác nhân sự

Nghị quyết của UBTVQH về công tác nhân sự

(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Đọc thêm