HĐND huyện Tiên Lãng họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện

(PLVN) -Ngày 6/5, HĐND huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) khoá XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), nhiệm kỳ 2016 – 2021 kiện toàn công tác nhân sự và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. 

Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lương Văn Công.

Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lương Văn Công.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lương Văn Công với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Đồng thời, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua các Tờ trình miễn nhiệm một số chức danh của UBND, HĐND huyện do chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ. 

Sau khi kiện toàn công tác nhân sự, các đại biểu đã tập trung họp thông qua 3 Nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 (lần 3); điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Tiên Lãng; phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung một số công trình, dự án khởi công mới và thực hiện năm 2020 từ các nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện. 

Cùng chuyên mục
Nhân dân Bạc Liêu kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới

Nhân dân Bạc Liêu kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới

(PLVN) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã cận kề. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước đang kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Đọc thêm