Hoàn thiện phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão

(PLO) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) hoàn thiện phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão trước ngày 20/9, gửi các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan để chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, cập nhật trong thời gian tới (bản đồ ngập lụt do nước biển dâng, phân vùng bão,...), Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện phương án ứng phó cụ thể của bộ, ngành, địa phương; đồng thời tổng hợp, hoàn thiện phương án ứng phó chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi xảy ra tình huống bão mạnh, siêu bão; báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/6/2016.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng mạng thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai (trang bị hệ thống trạm thông tin mặt đất, thiết bị truyền hình hội nghị, điện thoại vệ tinh, xe thông tin chuyên dùng), xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo.
Nội dung chủ yếu trong phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão tập trung vào phân công nhiệm vụ; phương án sơ tán dân (xác định khu vực, số hộ, số người cần sơ tán, địa điểm phục vụ sơ tán, lực lượng, phương tiện phục vụ sơ tán); đảm bảo thông tin, an toàn tàu thuyền; phương án bảo vệ công trình phòng chống thiên tai và công trình trọng điểm; phương án đảm bảo an ninh trật tự, giao thông; phương án phối hợp chỉ đạo ứng phó, TKCN; phương án huy động nguồn lực ứng phó; phương án dự trữ vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Trình Trung ương nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Trình Trung ương nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đọc thêm