Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII.

Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo trung ương, các bộ ngành, địa phương, cùng 345 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 47.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ vươn lên, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh.  Phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nhấn mạnh, Đại hội cần phân tích sâu sắc, xác định rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá cho sát hợp, khả thi. Phải có tầm nhìn, tư duy chiến lược để có khát vọng phát triển.

 Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trên cơ sở 3 trụ cột chính: công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du lịch và nông nghiệp, Quảng Trị có thể xác định: công nghiệp năng lượng là ngành đột phá cho sự phát triển, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế và các dự án công nghiệp lớn.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Đại hội "đem hết trí tuệ và tâm sức bàn bạc, thảo luận kỹ để đi đến nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá để quyết tâm đạt mục tiêu “xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025, nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào năm 2030”. 

Trên cơ sở phân tích đặc điểm, tình hình, lợi thế và định hướng, phát triển trong thời gian tới, Đảng bộ Quảng Trị xác định một số mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường..

Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 85 – 90 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng/người/năm. Đảng bộ tỉnh cũng xác định 5 chương trình trọng điểm và 4 ngành, lĩnh vực ưu tiên trong giai đoạn mới, trong đó có nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, canh tác tự nhiên.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng và ý chí khát vọng phát triển, năng động sáng tạo và chủ động nắm bắt tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mục tiêu Đại hội đã đề ra, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" - ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Đại biểu nghiên cứu Báo Pháp luật Việt Nam tại Đại hội.

Tiến hành công tác nhân sự, Đại hội đã biểu quyết bầu Ban chấp hành khóa XVII là 51 nhân sự (giảm 2 nhân sự so Đại hội XVI) trong tổng số lượng 57 nhân sự (trong đó 37 nhân sự tái cử, 20 nhân sự tham gia mới) được giới thiệu ra Đại hội; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 nhân sự (trong đó 12 nhân sự tái cử và 5 nhân sự bầu mới) và lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh uỷ. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm