Khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh

(PLVN) - Ngày 30/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường cách mạng đúng đắn mà Đảng, dân tộc ta, nhân dân ta đã lựa chọn.

90 năm qua, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu vĩ đại. Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; đời sống của mọi tầng lớp nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rõ rệt; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng; vị thế, uy tín trên trường quốc tế được nâng cao.

“Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang, phát huy giá trị, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh; chuyển từ những nhận thức đúng đắn thành hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xứng đáng là trường Đảng cao cấp mang tên Bác, xứng tầm nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó”, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm