Kiểm tra tình hình tặng quà Tết tại Hà Nội

Sở LĐTB&XH thành phố Hà Nội sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra tình hình tặng quà tết trên địa bàn.

Ngày 28 - 29/1, Sở LĐTB&XH sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra tình hình tặng quà tết trên địa bàn thành phố.

Các đoàn sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện việc tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, hỗ trợ gia đình thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố, thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019...

Các đoàn đồng thời kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, đối tượng, tiêu chuẩn, mức tặng quà theo các Quyết định của Chủ tịch nước và Thành phố.

Kiểm tra công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện tặng quà và niêm yết công khai, quy trình thực hiện. Tiến độ và kết quả thực hiện tặng quà Tết cho đối tượng hưởng chính sách người có công, người cao tuổi, hộ nghèo... (gồm nguồn ngân sách, xã hội hoá và nguồn kinh phí của cấp huyện và cấp xã).

Các đoàn cũng sẽ ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thực hiện.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm