Kiều bào góp ý giúp Việt Nam phát triển toàn diện xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường

(PLO) - Theo Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, trong 2 ngày (17 và 18/1) tới, dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) sẽ phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Diễn đàn quốc tế về phát triển bền vững Việt Nam 2019.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại VSF 2018

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại VSF 2018

Diễn đàn với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội toàn diện phục vụ phát triển bền vững” sẽ tập trung thảo luận về phương hướng phát triển kinh tế, toàn diện xã hội đi đôi với việc bảo vệ môi trường.

Đây sẽ là dịp để các trí thức kiều bào đóng góp ý kiến, tư vấn, khuyến nghị chính sách cho các bộ, ngành và địa phương liên quan thông qua việc thảo luận, đề xuất các biện pháp cần thiết nhằm chuyển đổi và định hướng lại hệ thống nông nghiệp phục vụ mục tiêu gia tăng năng suất theo hướng bền vững; tăng cường sử dụng công nghệ mới trong nông nghiệp, xây dựng khả năng thích nghi và phục hồi trước tình trạng biến đổi khí hậu; kết nối các nhà khoa học, đơn vị sản xuất kinh doanh và giới kinh doanh, qua đó thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng công nghệ trong nông nghiệp để phát triển bền vững.

Tham dự diễn đàn lần này có khoảng 300-400 đại biểu bao gồm lãnh đạo Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương; các trí thức, nhà nghiên cứu, doanh nhân kiều bào thành đạt và các cá nhân tiêu biểu hoạt động tích cực, gắn bó với quê hương, đất nước.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm