Mặt trận các cấp quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó

(PLVN) - Sáng 17/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị gặp mặt ra quân đầu xuân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị gặp mặt ra quân đầu xuân.

Báo cáo với Bác về tình hình đất nước và những hoạt động nổi bật của Mặt trận các cấp, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới. Nhưng với quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật.

Góp chung vào những thành tựu đó, MTTQ đã phát huy vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; huy động được sức mạnh của lòng dân thông qua hoạt động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, MTTQ cũng tích cực triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Từ đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế, ủng hộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, với vai trò và trách nhiệm của mình, MTTQ các cấp tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò của các tổ chức thành viên, của Ban công tác Mặt trận ở hơn 100 ngàn địa bàn dân cư trong cả nước; tập hợp sức mạnh của 100 triệu đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, cùng hiệp lực, quyết tâm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong hiệp thương phối hợp thống nhất hành động cùng các tổ chức thành viên, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia hiệu quả hơn trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2021, việc tham gia công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương. Chính vì vậy, Mặt trận các cấp sẽ quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, nhiệm vụ đột xuất; đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra nhằm góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng ngày, dự Hội nghị gặp mặt ra quân đầu xuân và ký giao ước thi đua năm 2021 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam,  ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, lãnh đạo các ban, đơn vị cần chủ động phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình để triển khai nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

Nhất là việc cụ thể hóa những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã giao cho Mặt trận và các tổ chức thành viên. Cùng với đó cần bám sát các nội dung mà Hội đồng bầu cử quốc gia đã đề ra để triển khai nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp tục tiến hành phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tới các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm