Mở rộng dân chủ trong hoạt động quản lý và điều hành

(PLVN) - Chiều 13/1, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Chủ trì Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương (TƯ) Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo TƯ thực hiện QCDC ở cơ sở kết luận: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trên các loại hình, các tổ chức trong hệ thống chính trị; thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các quan điểm của Đảng về thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với đánh giá tổng kết thực tiễn để xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp điều kiện của đất nước, địa phương. 

Đặc biệt, Trưởng ban Dân vận TƯ yêu cầu tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng làm trung tâm, mở rộng dân chủ trong hoạt động quản lý và điều hành của Nhà nước, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị-xã hội, các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhất là phát huy dân chủ trong công tác chuẩn bị, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, chú trọng những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm