Mức chi cho các hoạt động vận động xây dựng nông thôn mới

(PLO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 121/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Thông tư này, nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động gồm ngân sách nhà nước và kinh phí huy động từ nguồn tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo hình thức xã hội hóa và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có) thực hiện theo nguyên tắc cấp nào vận động cấp đó quản lý, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, công khai, dân chủ, minh bạch theo đúng quy định hiện hành.

Trong nguồn ngân sách nhà nước, ngân sách Trung ương đảm bảo kinh phí thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội và được bố trí từ nguồn dự toán ngân sách chi thường xuyên của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương của cơ quan tổ chức chính trị - xã hội.

CTrong khi đó, ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí cho thực hiện Cuộc vận động ở cấp tỉnh, cấp huyện và được bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Ngân sách địa phương cũng đảm bảo kinh phí cho thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và được bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thông tư cũng quy định rõ các nội dung chi với mức chi cụ thể. Đối với việc chi tiền xăng, xe đi vận động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thì khoán 12.000 đồng/km trên cơ sở bảng kê số kilomet thực tế đi vận động được Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư duyệt.

Các khoản chi như chi in ấn các ấn phẩm, sách, tranh ảnh, tài liệu tuyên truyền; chi làm phim, xây dựng video...thì tham khảo giá thị trường đối với những công việc tương tự tại địa bàn thực hiện.

Trường hợp chi đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, mức thấp nhất là 20.000.000 đồng/năm/xã. Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg; địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg thì mức thấp nhất là 25.000.000 đồng/năm/xã.

Về việc chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát động ở địa phương thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện hỗ trợ cho khu dân cư.

Cụ thể, đối với khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân, mức thấp nhất là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư. Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Trường hợp là các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg; địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg, ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Điểm a, b Khoản 11 Điều này thì được bố trí thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Chủ tịch Hà Nội: ‘Bình tĩnh, khoanh vùng xử lý từng điểm dịch’

Chủ tịch Hà Nội: ‘Bình tĩnh, khoanh vùng xử lý từng điểm dịch’

(PLVN) - Sáng 9/8, trước diễn biến mới của dịch bệnh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan.
Đọc thêm