Ngày 10/4, Chính phủ họp trực tuyến với địa phương bàn cách tháo gỡ khó khăn do dịch COVID-19

(PLVN) - Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương  sẽ diễn ra vào ngày 10/4/2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, cùng sự tham dự của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương năm 2019. Ảnh: VTV

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương năm 2019. Ảnh: VTV

Hội nghị sẽ thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

Các nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhóm giải pháp hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị tài liệu theo phân công để gửi các cơ quan, địa phương nghiên cứu trước.

UBND các tỉnh, TP kiến nghị các giải pháp cụ thể gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm