Ngày mai, hơn 120.000 điều tra viên bắt đầu cuộc điều tra cực lớn

Từ 0h ngày mai, 1/4, tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở (Tổng điều tra) lớn nhất từ trước đến nay.

Cuộc tổng điều tra kéo dài 25 ngày, với sự tham gia của hơn 122.000 điều tra viên, thu thập hông tin chung về dân số, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; tình trạng di cư; mức độ sinh - chết và phát triển dân số; tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở và nhiều nội dung thông tin khác..., chuyển về Tổng cục Thống kê.

Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020.

Cùng chuyên mục
 Tiếp tục xây dựng, vun đắp cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trường tồn

Tiếp tục xây dựng, vun đắp cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trường tồn

(PLVN) - Phát biểu tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II, sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, một biểu tượng đặc biệt về khối đại đoàn kết các dân tộc, diễn ra sáng nay (4/12) tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh của đại dân tộc Việt Nam ta.
Đọc thêm