Nghiêm cấm xả rác thải xuống hồ Hoàn Kiếm

Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động trong phạm vi hồ Hoàn Kiếm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ hệ thống công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xung quanh hồ... Nếu xâm hại làm hư hỏng các công trình phải có trách nhiệm bồi thường và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm xả rác thải xuống hồ Hoàn Kiếm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa ký ban hành quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm.
Về trách nhiệm của UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phải phối hợp với các cơ quan chức năng, các sở, ngành TP đảm bảo an ninh trật tự đô thị, trật tự ATGT, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị quản lý quy hoạch kiến trúc, xây dựng ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
UBND TP yêu cầu, mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động sinh hoạt, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khoa học, văn hoá, thể thao... trong khu vực hồ Hoàn Kiếm phải chấp hành quy định trên và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động trong phạm vi hồ Hoàn Kiếm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ hệ thống công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xung quanh hồ.
Nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép mặt hồ, lòng hồ, hè, đường dạo, vườn hoa, thảm cỏ, khai thác, đánh bắt, thả các loại thuỷ sinh vật vào lòng hồ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, các hành vi phá hoại, xâm hại các hạng mục di tích, công trình văn hoá, nghệ thuật, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi hồ Hoàn Kiếm.
Nếu xâm hại làm hư hỏng các công trình phải có trách nhiệm bồi thường và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.
Các tổ chức kinh doanh dịch vụ trong khu vực hồ Hoàn Kiếm có trách nhiệm tổ chức lực lượng bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự vệ sinh môi trường, cảnh qua trong phạm vi được giao quản lý. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và cá nhân xả chất thải, rác thải, nước thải, phân hữu cơ xuống hồ, lên hè, đường, đường dạo, vường hoa, cây xanh, thảm cỏ và nơi công cộng...
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Tăng cường quản lý các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam

Tăng cường quản lý các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam

(PLVN) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập và tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh nêu trên theo quy định, đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam.
Đọc thêm