Ngoại giao phải tiên phong bảo đảm môi trường hòa bình

(PLO) - Sáng 16/12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 với chủ đề “Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội với sự có mặt của  trên 700 đại biểu là cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao và phụ trách công tác đối ngoại của các địa phương, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoại giao phải tiên phong bảo đảm môi trường hòa bình

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Hội nghị Ngoại giao 28 được tổ chức trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều chuyển biến quan trọng. Việt Nam đã bước vào thời kỳ then chốt thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng về chính trị, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. 
Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các thách thức đa chiều đang tác động trực tiếp đến môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 có nội dung rất quan trọng là kiểm điểm, đánh giá việc triển khai đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng XI, tiếp tục xác định các biện pháp toàn diện, hiệu quả để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng trong các năm tới.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương toàn ngành đối ngoại về những thành tích nổi bật trong những năm qua, đã góp phần quan trọng bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế, đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực sự phát huy được vai trò là thành viên tích cực của các thể chế khu vực và toàn cầu, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 
Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhân tố quyết định của các thành tựu và kết quả trên là Đảng ta đã bình tĩnh đánh giá, phân tích một cách khoa học, biện chứng cục diện thế giới và khu vực, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.
Tổng Bí thư chỉ rõ, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XI và những năm tiếp theo, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, tính chất vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong quan hệ quốc tế diễn ra rất đa dạng, có nhiều nhân tố mới.
Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 
Tổng Bí thư đã nêu 8 nhiệm vụ ngành Ngoại giao cần tập trung cao độ và thực hiện tốt trong những năm tới, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là đóng vai trò đi đầu trong việc bảo đảm môi trường hòa bình thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 tiếp tục làm việc đến ngày 20/12/2013.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Các trường hợp nhân sự đặc biệt tại Đại hội XIII chủ yếu đặc biệt về độ tuổi

Các trường hợp nhân sự đặc biệt tại Đại hội XIII chủ yếu đặc biệt về độ tuổi

(PLVN) - Thông tin với báo chí về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII bên lề Đại hội Đảng XIII sáng 27/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, các đồng chí là trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.
Đọc thêm