Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Do trọng bệnh, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã từ trần vào 1h30 hôm nay, 17/3, tại quê nhà Củ Chi, TP HCM.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Đồng chí Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933; quê quán huyện Củ Chi, TP HCM. Ông tham gia phong trào cách mạng từ năm 1947, được kết nạp Đảng năm 26 tuổi.

Ông từng làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI; Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực.

Từ tháng 9/1997 ông là Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 7/2002, ông được bầu lại làm Thủ tướng.

Tháng 6/2006 ông xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình một năm.

Là một trong những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ở chặng đường đầu của công cuộc Đổi mới – Phát triển đất nước, Thủ tướng Phan Văn Khải là người tích cực và quyết tâm xây dựng thể chế theo tinh thần đổi mới, phát huy khả năng của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, đi đôi với mở cửa, hội nhập quốc tế. Trong gần hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải, những luật căn bản trong thời kỳ đầu của quá trình đổi mới và mở cửa được xây dựng.

Chính phủ nhiệm kỳ Thủ tướng Phan Văn Khải được đánh dấu bằng việc ban hành Luật Doanh nghiệp đồng thời bãi bỏ hàng trăm loại "giấy phép mẹ", "giấy phép con"; trải qua nhiều vòng đàm phán gay go trong tiến trình Việt Nam gia nhập WTO... 

Thủ tướng Phan Văn Khải đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng (năm 2014) để ghi nhận những cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm