Ông Nguyễn Thế Mạnh được bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

(PLVN) - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Thế Mạnh vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tân Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.

Tân Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.

Cụ thể, theo Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 10/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972, là Thạc sĩ Kinh tế được đào tạo tại Học viện Tài chính.

Từ năm 1995, ông nhận nhiệm vụ tại Thanh tra Bộ Tài chính và đến tháng 1/2011 được bổ nhiệm là Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Năm 2016, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Người tiền nhiệm giữ cương vị Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội trước ông Nguyễn Thế Mạnh là bà Nguyễn Thị Minh. Bà Nguyễn Thị Minh chính thức nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/4/2020. 

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội là vị trí tương đương cấp thứ trưởng, nhưng đứng đầu cơ quan trực thuộc Chính phủ và đồng thời đứng đầu một ngành quan trọng - ngành Bảo hiểm xã hội với xấp xỉ 80 triệu người Việt Nam hiện đang tham gia bảo hiểm y tế và hàng chục triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm