Phải quyết tâm rất lớn trong thực hiện Nghị quyết số 26 về công tác cán bộ

(PLO) - Để thực hiện có kết quả Nghị quyết số 26, Chủ tịch QH yêu cầu, từ trên xuống dưới, phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm, tạo chuyển biến rõ rệt, thu được kết quả cụ thể; cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn thấy được, cảm nhận được.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Hôm qua (16/7), Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (QH) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 7, khóa XII. 

Điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác cán bộ kể từ sau Nghị quyết TƯ 3, khóa VIII đến nay và những yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược trong tình hình mới, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Nghị quyết số 26 đã kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết TƯ 3, khoá VIII về Chiến lược cán bộ, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong suốt thời gian qua với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Đặc biệt, Nghị quyết 26 đã nhấn mạnh đến 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác cán bộ.

Để thực hiện có kết quả Nghị quyết số 26, Chủ tịch QH yêu cầu, từ trên xuống dưới, phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm, tạo chuyển biến rõ rệt, thu được kết quả cụ thể; cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn thấy được, cảm nhận được.

Trong đó, nửa cuối nhiệm kỳ khoá XII, phải cố gắng phấn đấu hoàn thành một bước việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết thành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, phù hợp với tình hình thực tế; từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; hoàn thành việc rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm