Phấn đấu tăng 5% lương mỗi năm cho lao động khối DN trung ương

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương xác định, một trong các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020 về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự  Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã khai mạc sáng 14/10 tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội. 
Có 296 đại biểu của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số địa phương tham dự Đại hội. 
Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương gồm có 35 đảng bộ trực thuộc với hơn 80.000 đảng viên. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; hằng năm đóng góp 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia; bảo đảm việc làm và đời sống ổn định cho trên 1,3 triệu người lao động.
Nhìn lại 5 năm qua, kể từ Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức lớn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp lãnh đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra đều cơ bản hoàn thành.
Kết quả 5 năm qua, các doanh nghiệp trong Khối đạt tổng doanh thu trên 6.489.180 tỉ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế gần 608.480 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.048.035 tỉ đồng. 
Tính trung bình năm, nhiệm kỳ 2010-2015, doanh thu tăng 29,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,3%. So với năm 2010, năm 2015 vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng tới trên 74,3%, đạt 1.178.000 tỉ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt 5.744.000 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, các doanh nghiệp trong Khối đã tích cực thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, hỗ trợ hơn 11.640 tỉ đồng cho công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn cả nước.
Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên, sự thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng có nhiều đổi mới. Vai trò lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp ngày càng được khẳng định và nâng cao, đóng góp quan trọng vào xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp.
Trong nhiệm kỳ tới (2015-2020), Đảng ủy Khối xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý của doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020 về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được xác định là: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 7,5-8%/năm; nộp ngân sách tăng bình quân trên 5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân từ 8-10%/năm; tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân trên 9%/năm; thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm; hoàn thành tiến độ, chất lượng 100% công trình, dự án trọng điểm quốc gia; năng suất lao động hằng năm tăng gấp 2 lần...
Theo chương trình, Đại hội sẽ diễn ra tới hết ngày 15/10.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Việt Nam lên tiếng về việc ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ

Việt Nam lên tiếng về việc ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ

(PLVN) - Ngày 17/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về Báo cáo công bố ngày 16/4 của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại chính của Hoa Kỳ.” 
Đọc thêm