Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hoàn thiện hệ thống pháp luật

(PLVN) - Phát biểu tại hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, 5 năm qua, hai bên đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần rất quan trọng đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách.

Một hội thảo về vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong triển khai pháp luật.

Một hội thảo về vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong triển khai pháp luật.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, do vậy nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, hai cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong nhiều nhiệm vụ.

Trước hết, tiếp tục phòng chống dịch bệnh, không được phép lơ là, chủ quan; phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội; phát động, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước;

Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, vận động, tăng cường đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp phát huy dân chủ, nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng, hoạch định chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật bởi các chính sách, thể chế pháp luật phải lắng nghe ý kiến của nhân dân và không thể tách rời quyền lợi của nhân dân.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn khẳng định năm 2012, Mặt trận tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, thường xuyên, kịp thời phản ánh đầy đủ thực tế tình hình nhân dân; thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Thực hiện các chương trình giám sát, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội và những vấn đề nhân dân, doanh nghiệp quan tâm nhiều.  

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Không được kiểm phiếu trước 19 giờ ngày 23/5/2021

Không được kiểm phiếu trước 19 giờ ngày 23/5/2021

(PLVN) - Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng phương án, kịch bản bỏ phiếu bầu cử linh hoạt, phù hợp với khả năng thực tế của địa phương cho người đang thực hiện cách ly tại nhà, cách ly tập trung, nơi thực hiện giãn cách xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa; tại bệnh viện, cơ sở y tế.
Đọc thêm