Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng làm hạt nhân trong phát triển kinh tế-xã hội

(PLVN) - Năm 2021, trong điều kiện khó khăn do đặc thù của huyện miền núi 30A, Covid - 19 và thiên tai, dịch bệnh nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Có được kết quả này là nhờ địa phương luôn coi trọng xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt để thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đ/c Bùi Anh Tuấn- Bí thư huyện ủy (thứ 4 từ trái sang) thăm chốt phòng chống Covid-19 tại xã Dân Hóa.

Đ/c Bùi Anh Tuấn- Bí thư huyện ủy (thứ 4 từ trái sang) thăm chốt phòng chống Covid-19 tại xã Dân Hóa.

Nổi bật đó là việc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, vô cảm, xa dân. Góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, tạo nên những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đ/c Bùi Anh Tuấn- Bí thư huyện ủy kiểm tra phòng chống, trận lũ cuối năm 2020 tại xã Minh Hóa

Cùng với sự đoàn kết, tinh thần sáng tạo và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, do đó nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội quý I/2021 đạt khá và vượt so với kế hoạch đề ra. Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng 3.268/3.545,3 ha; đạt 92,68% kế hoạch.

Về chăn nuôi, dự ước tổng đàn gia súc trên địa bàn 32.387 con, đạt 92,27% kế hoạch; Tổng đàn gia cầm: 130.650/133.700 con, đạt 97,79% kế hoạch; Khai thác thủy sản tiếp tục tăng, sản lượng khai thác thủy sản ước tăng 8,3% so cùng kỳ, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng 6,4% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng khá ổn định, đạt 11.633,8 triệu đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển và cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I năm 2021 ước đạt 291,6 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 18,8 tỷ đồng, tăng 2,1%. Doanh thu vận tải ước đạt 25.892,1 triệu đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 19/3/2021:đạt 6.914,2 triệu đồng, đạt 21,8% kế hoạch/năm.

Đ/c Bùi Anh Tuấn- Bí thư huyện ủy thăm hỏi, trao quà cho đồng bào dân tộc xã Thượng Hóa.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển đề án xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn được BTV Huyện ủy thực hiện nghiêm túc, bài bản, thành công. Hiện nay, tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới là 194, bình quân đạt 13,9 tiêu chí/xã, trong đó có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Hóa Hợp; Trung Hóa; Xuân Hóa); 01 xã đạt 18 tiêu chí; 09 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 01 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, không có xã dưới 5 tiêu chí.

Công tác tổ chức sắp xếp, kiện toàn quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và luôn gắn với công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được quan tâm thực hiện tốt. Lĩnh vực xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được coi trọng và mang lại hiệu quả trên nhiều mặt.

Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp được chú trọng thực hiện theo hướng kế hoạch hóa, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện cho các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền.

 Trồng cây lưu niệm tại xã Dân Hóa.

Theo ông Bùi Anh Tuấn - Bí thư huyện ủy Minh Hóa cho biết: Năm 2021, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị địa phương thực hiện tốt Quy định 01-QĐ/HU, ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở thực hiện theo quy định có hiệu quả.

Siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chính quyền vững mạnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo đà phát triển cho khởi đầu của nhiệm kỳ mới. Để thực hiện tốt những yêu cầu này, huyện Minh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Trong đó, hướng trọng tâm vào tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng nghiêm túc thực hiện các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đ/c Nguyễn Bắc Việt - Chủ tịch UBND huyện thăm hỏi, trao quà cho người có công

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp cán bộ và rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các tổ chức đảng tại địa bàn dân cư và các doanh nghiệp. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên gắn với quản lý tốt đảng viên.

Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HĐND các cấp, bầu giữ các chức danh HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

Ông Trương Quang Thơm, thôn 4 Yên  Thọ, xã Tân Hóa, gương điển hình vượt khó, sản xuất kinh doanh giỏi.

Triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, trong đó có thêm sinh hoạt diễn đàn về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm