Phó Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên: “Nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người dân để xử lý tình huống kịp thời“

(PLVN) - Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung Ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại huyện Phù Cừ. 

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35), các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 8.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Kế hoạch số 185) tại huyện Phù Cừ.

Huyện ủy Phù Cừ có 35 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc với tổng số gần 5 nghìn đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị chủ chốt triển khai Chỉ thị số 35, Kế hoạch số 185; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên Chỉ thị số 35, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ Chỉ thị số 35, các văn bản của Trung ương, Kế hoạch số 185, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đại hội đảng bộ cấp cơ sở đến  cấp huyện; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện, đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đến hết tháng 3, tất cả các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -  2022; hoàn thành 2 đại hội điểm cấp cơ sở. Việc bầu cử cấp ủy các cấp được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. 

Tại buổi kiểm tra, đảng bộ 2 xã Nhật Quang và Đình Cao làm rõ hơn kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và các văn bản khác về đại hội.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Hưng Yên do ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác tại huyện Phù Cừ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả phát triển kinh tế, xã hội của huyện Phù Cừ trong nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua việc hoàn thành các chương trình, đề án cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Kết quả này là tiền đề thuận lợi cho đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Huyện Phù Cừ tập trung hoàn thiện văn kiện trình đại hội trên cơ sở nhận định tình hình thực tế khách quan để đề ra mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ phù hợp. Đồng chí gợi mở: Huyện cần làm tốt việc lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chuyên ngành để phát triển các lĩnh vực của địa phương.

Trên cơ sở thế mạnh nông nghiệp, làm tốt quy hoạch nông nghiệp, xây dựng thương hiệu, mở rộng quy mô sản xuất, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tham gia chuỗi liên kết, mở rộng thị trường. Trong quy hoạch nông thôn, đô thị, quan tâm hơn nữa đến vấn đề môi trường nông thôn, tập trung phát triển giáo dục; làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo sinh kế cho hộ nghèo để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Triển khai các cụm công nghiệp đúng tiến độ, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân…

Về công tác nhân sự, cần thực hiện chặt chẽ, thận trọng bảo đảm đúng quy trình, quy định. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương; xử lý sớm đơn, thư khiếu nại theo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người dân về ý nghĩa của đại hội đảng bộ các cấp; nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người dân để xử lý tình huống kịp thời và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và người dân để đại hội Đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm