Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng Thái Bình sẽ phát triển nhanh trong thời gian tới

(PLVN) - Như Pháp luật Việt Nam đã thông tin, sáng nay 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức được khai mạc trọng thể tại Nhà văn hoá Lao động tỉnh. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ vui mừng, phấn khởi, tự hào khi về dự và phát biểu truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí cho rằng: Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Thái Bình là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà. Ngoài việc đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ 5 năm qua, Đại hội sẽ quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm tới. Kết quả của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự Đại hội. 

100% nhân dân Thái Bình được sử dụng nước sạch

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá: 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Thái Bình diễn ra trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen, nhất là những khó khăn, thách thức chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19.

Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành TW, Thái Bình đã đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là: Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, cao hơn mức bình quân chung cả nước và đứng thứ 3/11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Các ngành sản xuất đều đạt mức tăng trưởng khá cao và toàn diện, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ra.

Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá tốt cả về số lượng dự án và vốn đầu tư. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm luôn vượt dự toán được giao. Đáng phấn khởi là trên địa bàn tỉnh đã có nhiều công trình hạ tầng quan trọng được xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp; hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ nét, góp phần thúc đẩy nhanh phát triển sản xuất, kết nối vùng, thu hút nhiều dự án đầu tư.

Tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, về trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX; 100% dân cư trong tỉnh được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt; bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ người dân, chính sách đối với người có công với cách mạng và các chính sách xã hội và giải quyết việc làm. Các chỉ số về giáo dục, y tế đều ở mức cao.

Các thiết chế văn hoá, thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 2%, bằng gần một nửa mức bình quân cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

"Điểm đáng trân trọng ghi nhận là, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của địa phương.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Chính quyền các cấp từng bước được kiện toàn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã đổi mới hoạt động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần quan trọng vào xây dựng khối đoàn kết toàn dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng Thái Bình vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm như Báo cáo chính trị trình Đại hội đã chỉ ra, với trách nhiệm cao nhất, Đại hội lần này phải tập trung thảo luận, bàn kỹ một số nội dung: “Vì sao chúng ta chưa khai thác và phát huy có hiệu quả nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh hơn, nhất là lợi thế về đất đai, về con người, về du lịch? Vì sao nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh, nhưng chủ yếu vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, chưa tạo dựng được những sản phẩm nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, có thương hiệu và giá trị cao của tỉnh Thái Bình? Vì sao chúng ta chưa thu hút được nhiều dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn, thu hút được nhiều tập đoàn lớn đến đầu tư sản xuất, kinh doanh ở Thái Bình? Vì sao công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bộc lộ yếu kém, nhất là về quản lý đất đai và môi trường. Các lĩnh vực: văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chúng ta đã đáp ứng tốt được sự mong mỏi của nhân dân hay chưa?

"Với ý chí và quyết tâm khắc phục những tồn tại đó, tại Đại hội lần này, đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ, đúng mức những thành tựu đã đạt được; đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm; từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những hạn chế, yếu kém để nhiệm kỳ tới, Thái Bình sẽ bứt phá, vươn lên, phát triển nhanh, bền vững hơn và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn", đồng chí Tòng Thị Phóng yêu cầu.

Xây dựng Thái Bình thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng

Giao nhiệm vụ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu: Là tỉnh có có tiềm năng, thế mạnh và truyền thống về phát triển nông nghiệp, thời gian tới Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển theo hướng mới, bền vững, hiệu quả hơn.

Phải chăng đó là phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị gia tăng cao, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đối với 3 khâu đột phá của Thái Bình đặt ra trong nhiệm kỳ tới, cần chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, đặt mục tiêu sớm hoàn thành tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường huyết mạch, góp phần tạo thế và lực cho Thái Bình.

Đối với công nghiệp, cần thu hút các ngành có công nghệ tiên tiến, hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng ít đất và thân thiện với môi trường. Tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Khuyến khích phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; chú trọng phát triển thương mại nội địa, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - phân phối, tranh thủ cơ chế ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là vào các thị trường mới.

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính đi đôi với tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với công việc cụ thể được giao; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, sai trái, bệnh quan liêu, phiền hà, cửa quyền, xa rời dân; từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Thường xuyên coi trọng và thực hiện thật tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chú trọng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; đồng thời, chú trọng công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với sự chống phá của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm, tội phạm có tổ chức.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và đối thoại với dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở. Củng cố và phát huy vai trò các tổ chức tự quản của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, các giá trị văn hóa đang được lưu giữ, phát huy tại tỉnh nhà, bảo vệ tốt cảnh quan môi trường ở cả đô thị và nông thôn.

Tiếp tục chăm lo và thực hiện thật tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình về việc làm, về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực xã hội nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thông để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Tiếp tục phát huy chủ trương, truyền thống xây dựng con người Thái Bình phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất và năng lực làm việc, đổi mới, sáng tạo. Bộ Chính trị hoàn toàn nhất trí với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khi xác định phát huy yếu tố con người là một trong những đột phá của nhiệm kỳ tới.

Do đó, Thái Bình cần tích cực đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với việc giữ gìn văn hóa truyền thống của quê hương đồng bằng Bắc Bộ. Thái Bình là miền quê giàu truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng, con người Thái Bình năng động, cần cù, vượt khó... cần phải làm cho những truyền thống anh hùng ấy, phẩm chất ấy, trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực quan trọng để tỉnh nhà phát triển.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng rằng: "Với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng anh hùng và những phẩm chất đáng quý của người Thái Bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; hội nhập và phát triển, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước".

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Xem xét, xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương

Xem xét, xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương

(PLVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Văn phòng Chính phủ hoàn thiện báo cáo, có căn cứ, cơ sở để có quyết định chính thức về việc xem xét đưa một số dự án ra khỏi danh sách theo dõi, xử lý của Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương.
Đọc thêm