Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Ngành Ngoại giao cần kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược

(PLVN) - Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, toàn đảng bộ, các cấp ủy cần kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động rất phức tạp, khó lường.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc chiều 11/8. Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2020).

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận những kết quả đạt được về công tác chuyên môn, công tác đảng của ngành trong nhiệm kỳ vừa qua. Bước sang thập niên tới, Phó Thủ tướng cho rằng ngành Ngoại giao cần phát huy thế và lực mới của đất nước, truyền thống hào hùng của toàn ngành trong 75 năm qua để tiếp tục thực hiện tốt vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị đối ngoại càng nặng nề, khó khăn, phức tạp thì công tác xây dựng, phát triển Đảng càng cần được chú trọng và củng cố. Cụ thể, cần xây dựng đảng bộ vững vàng về chính trị, tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, chặt chẽ về tổ chức, nhất là sau khi hoàn thành hợp nhất Đảng ủy ngoài nước với Bộ Ngoại giao, để lãnh đạo toàn ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.  

Ngoài ra, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền ngoại giao toàn diện, hiện đại trên cơ sở kế thừa truyền thống ngoại giao Việt Nam cả về nội dung và phương thức hoạt động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong đó coi trọng khâu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo là nhân tố quyết định.

Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động rất phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc đến công tác của ngành Ngoại giao, toàn đảng bộ, các cấp ủy cần kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược trước chuyển biến của tình hình, sẵn sàng thích ứng năng động, đổi mới sáng tạo để vượt qua những thách thức, đồng thời chủ động nắm bắt và tạo dựng thời cơ do tình hình mới tạo ra nhằm bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận sôi nổi đóng góp vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa XXVII; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 35 đồng chí và bầu 4 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm