Quân khu 2 thi đua Quyết thắng, làm theo lời Bác

(PLO) - Thấm nhuần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị Quân khu 2 đã không ngừng phấn đấu, có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Cán bộ và trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 326 giúp nông dân xã Mường Và học chữ

Cán bộ và trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 326 giúp nông dân xã Mường Và học chữ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích, yêu cầu của thi đua ái quốc: “Diệt giặc đói. Diệt giặc dốt. Diệt giặc ngoại xâm”, không những có giá trị, ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, kháng chiến và kiến quốc của nhân dân ta trong các giai đoạn cách mạng trước đây, mà vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự nóng hổi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Hậu cần Quân khu 2 đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng, Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nội dung “một tập trung, ba đột phá” trong công tác hậu cần.

Đại tá Nguyễn Hữu Trung -Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 2 cho biết: “Cục Hậu cần Quân khu chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo hướng 5 cơ bản, phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đến nay, toàn Quân khu đã xây dựng 21 điểm chăn nuôi tập trung cấp trung đoàn, lữ đoàn, 49 mô hình tăng gia sản xuất cấp tiểu đoàn; lắp đặt 160 bếp lò hơi cơ khí cho các bếp ăn có quân số 30 người trở lên. Ngành Hậu cần chủ động phối hợp, hiệp đồng quản lý giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn và các đơn vị, thường xuyên duy trì quân số khỏe đạt 98,8% trở lên; tham gia thực hiện hiệu quả chương trình kết hợp quân dân y. Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả cao. Cơ sở hạ tầng ngành xăng dầu, vận tải từ cấp chiến thuật đến cấp chiến dịch được đầu tư xây dựng với hệ thống công nghệ, phương tiện mới, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, vận chuyển hiện nay và những năm tiếp theo...”.

Luôn quán triệt và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác, những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 326, Quân khu 2 luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh từ cơ sở, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động lôi kéo nhân dân, gây mất ổn định trên địa bàn vùng dự án.

Đại tá Trần Văn Chanh-Chính ủy Đoàn KT-QP 326, Quân khu 2 cho biết: “Đoàn KT-QP 326 đã kiên trì tiến hành công tác dân vận theo phương châm “óc nghĩ, mắt nhìn, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; thực hiện tốt “3 bám, 4 cùng”; trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, tin dân và có trách nhiệm với nhân dân; có nhiều hình thức, cách làm thiết thực như: Tổ chức tuyên truyền nhân dân; gặp mặt già làng, trưởng bản...; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, quy chế biên giới, không di cư tự do, không truyền, học đạo trái phép, không tái trồng cây thuốc phiện, buôn bán sử dụng ma túy, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... 

Qua đó, Đoàn trực tiếp giúp địa phương bồi dưỡng nguồn, kết nạp hơn 500 đảng viên mới, góp phần xóa 13 bản trắng đảng viên; giúp đỡ củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hơn 200 tổ chức đảng, mặt trận, đoàn thể. Đoàn trực tiếp giúp vật tư, cây, con giống, hướng dẫn áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 975 hộ dân, cùng địa phương xóa 1.210 nhà tạm, xây dựng các mô hình trồng lúa nước, ngô lai, chăn nuôi cá, gia súc, gia cầm, vườn rau gia đình... đạt hiệu quả; góp phần cùng nhân dân giữ vững biên cương Tổ quốc”.

Ngay từ khi thành lập (năm 2005), Công ty Hợp tác quốc tế 705 (Quân khu 2) luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: “Giúp bạn là tự giúp mình”. Cán bộ, nhân viên, người lao động công ty quán triệt tốt quan điểm đối ngoại quốc phòng của Đảng; quán triệt và thực hiện tốt Quyết định số 1143/QĐ-TTg ngày 1/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hợp tác xây dựng cụm bản phát triển thuộc Chương trình xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện. 

Đại tá Nguyễn Hữu Hậu - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Hợp tác quốc tế 705, Quân khu 2 cho biết: “Mặc dù địa bàn rộng, đường sá đi lại các tỉnh Bắc Lào gồm: Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Xay Nhạ Bu Ly, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ khó khăn, hiểm trở; tình hình an ninh chính trị nước bạn có những diễn biến phức tạp; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều..., nhưng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty luôn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng, từ năm 2005 đến nay, Công ty đã phối hợp tham mưu xây dựng cơ sở chính trị tại 5 cụm bản theo Chị thị 09 trước đây và Chỉ thị 03 hiện nay của Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tạo sự ổn định về an ninh chính trị địa bàn; hệ thống chính trị cơ sở, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh từng bước được củng cố, phát triển tốt hơn. Công ty phối hợp tham mưu giúp bạn củng cố, kiện toàn 5 đảng bộ, 29 chi bộ; mở 10 lớp đối tượng đảng cho 296 quần chúng, kết nạp 278 đảng viên mới...; tham mưu giúp bạn củng cố 5 trung đội dân quân cơ động, xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch quản lý, bảo vệ địa bàn.

Cùng với xây dựng cơ sở chính trị, Công ty Hợp tác quốc tế 705 còn quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng với 127 công trình điện, đường, trường học, trạm xá, nhà văn hóa, chợ; hỗ trợ quy hoạch, đầu tư khuyến nông, khuyến lâm, tập huấn, bồi dưỡng; tổ chức tham quan cho cán bộ thôn bản, giúp dân tại các cụm bản xây dựng các công trình nông thôn, tổng trị giá hơn 350 tỷ đồng. Với những thành tích đạt được 13 năm qua, Công ty Hợp tác quốc tế 705 vinh dự được Đảng, Nhà nước ta và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm