Quán triệt nghiêm túc công tác tuyên huấn năm 2019

(PLVN) - Sáng qua (24/1), tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (TCCT) đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên huấn năm 2019. 

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 35 đầu mối đơn vị trong toàn quân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: Những kết quả đạt được của ngành tuyên huấn trong năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác tư tưởng-văn hóa, góp phần cùng với hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018. 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các đơn vị trong toàn quân quán triệt nghiêm túc công tác tuyên huấn năm 2019, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả 12 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên huấn năm 2019, tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; cần tiên phong đi đầu trong thực hiện Nghị quyết, nhất là các nghị quyết chiến lược, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước mới ban hành về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân theo Chỉ thị 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư; tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Hà Nam lập danh sách 651.093 cử tri được tham gia bầu cử

Hà Nam lập danh sách 651.093 cử tri được tham gia bầu cử

(PLVN) - Đến ngày 13/4/2021, 109/109 xã , phường, thị trấn trong tỉnh Hà Nam đã hoàn thành lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và nơi công cộng, khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Tổng số cử tri của toàn tỉnh là 651.093 cử tri.
Đọc thêm