Quyết định của Thủ tướng về 2 lãnh đạo tỉnh

Thủ tướng mới phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và miễn nhiệm chức vụ 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Sơn Hải, để nghỉ hưu theo chế độ.

Hai Quyết định đều có hiệu lực từ ngày 9/8.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm