Quyết định về nhân sự của Ban Bí thư

Theo Quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và ông Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. 

Ảnh: Báo Vĩnh Phúc.

Ảnh: Báo Vĩnh Phúc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ngày 3/4 tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đồng thời trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã bầu bổ sung 2 nhân sự trên vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm